MDT Power Supply

MDT Power Supply = MDT/KNX τροφοδοτικά  |  |  |  Τροφοδοτικά = Τροφοδοτικά απλά 230VAC & 12/24V
Sort By:  
Bus Power Supply with diagnosis function, 4SU MDRC, 640mA
211.47€
Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 960mA
242.74€
Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 1280mA
273.48€
Redundant Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 640mA
258.11€
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 750mA, 24VDC power supply
70.49€
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 160mA
95.93€
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 320mA
123.49€
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 640mA
166.95€
Τροφοδοτικό 24V/DC, 700mA, DIN Rail, Class 2
55.80€
Τροφοδοτικό 24V/DC, 1.30A, DIN Rail, Class 2
77.40€
Τροφοδοτικό 24V/DC, 2.50A, DIN Rail, Class 2
102.60€
Τροφοδοτικό 24V/DC, 4.0A, DIN Rail, Class 2
142.20€
STC-0640.xx (046.004)
STC Bus Power Supply with diagnosis function
Description: The MDT KNX Power Supply with integrated choke supplies the KNX Bus with a constant, stabilized 30VDC voltage. The integrated bus coupling unit with diagnosis function monitors the bus voltage, bus current, bus overload and bus voltafe failure/return. All events are stored with time stamp in the internal ring buffer.The current operating status is indicated via 8 colored LED on top of the device.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • With additionally choke free output
 • Integrated bus coupling unit with diagnosis function:
  - Bus voltage, bus current, bus overload
  - Bus voltage failure/return
  - All events are stored with time stamp in a ring buffer
  - Read out of the ring buffer by 14Byte telegram
  - Safety functions to detect a failed device in the KNX line
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply with diagnosis function, 4SU MDRC, 640mA
211.47€
STC-0960.xx (046.005)
STC Bus Power Supply with diagnosis function
Description: The MDT KNX Power Supply with integrated choke supplies the KNX Bus with a constant, stabilized 30VDC voltage. The integrated bus coupling unit with diagnosis function monitors the bus voltage, bus current, bus overload and bus voltafe failure/return. All events are stored with time stamp in the internal ring buffer.The current operating status is indicated via 8 colored LED on top of the device.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • With additionally choke free output
 • Integrated bus coupling unit with diagnosis function:
  - Bus voltage, bus current, bus overload
  - Bus voltage failure/return
  - All events are stored with time stamp in a ring buffer
  - Read out of the ring buffer by 14Byte telegram
  - Safety functions to detect a failed device in the KNX line
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 960mA
242.74€
STC-1280.xx (046.006)
STC Bus Power Supply with diagnosis function
Description: The MDT KNX Power Supply with integrated choke supplies the KNX Bus with a constant, stabilized 30VDC voltage. The integrated bus coupling unit with diagnosis function monitors the bus voltage, bus current, bus overload and bus voltafe failure/return. All events are stored with time stamp in the internal ring buffer.The current operating status is indicated via 8 colored LED on top of the device.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • With additionally choke free output
 • Integrated bus coupling unit with diagnosis function:
  - Bus voltage, bus current, bus overload
  - Bus voltage failure/return
  - All events are stored with time stamp in a ring buffer
  - Read out of the ring buffer by 14Byte telegram
  - Safety functions to detect a failed device in the KNX line
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 1280mA
273.48€
STR-0640 (046.011)
The MDT KNX Power Supply with integrated choke supplies the KNX Bus with a constant, stabilized 30VDC voltage. The redundant Bus Power Supply has two integrated power supplies to increase operation reliability. If one mains voltage or one of the internal power supplies fails, the KNX bus voltage keeps stable by the second power supply. The integrated bus coupling unit with diagnosis function monitors the bus voltage, bus current, bus overload and bus voltage failure/return. All events are stored with time stamp in the internal ring buffer. The ring buffer can be read out by a 14Byte telegram.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Two integrated power supplies for redundancy
 • Mains voltage 230VAC (separate FI circuits possible)
 • If one mains voltage or one of the internal power supplies fails, the KNX bus voltage keeps stable by the second power supply
 • Failure message by a telegram
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • With additionally choke free output
 • Integrated bus coupling unit with diagnosis function:
  - Bus voltage, bus current, bus overload
  - Bus voltage failure/return
  - All events are stored with time stamp in a ring buffer
  - Read out of the ring buffer by 14Byte telegram
  - Safety functions to detect a failed device in the KNX line
Redundant Bus Power Supply with diagnosis function, 6SU MDRC, 640mA
258.11€
STV-0024.xx (046.007)
STV Bus power supply
Description: The MDT KNX/EIB Power Supply with integrated choke produces the stabilized KNX system voltage (30VDC) to supply the connected KNX/EIB components. The operating status is indicated via 3 LED.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • Fully compatible to all KNX/EIB devices
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • LED indicator for bus reset, normal operation and bus overload
 • Button for bus reset on top
 • Choke free output (STV-640.01 only)
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 750mA, 24VDC power supply
70.49€
STV-0160.xx (046.001)
STV Bus power supply
Description: The MDT KNX/EIB Power Supply with integrated choke produces the stabilized KNX system voltage (30VDC) to supply the connected KNX/EIB components. The operating status is indicated via 3 LED.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • Temperature control with shutdown at over temperature
 • LED indicator for bus reset, normal operation and bus overload
 • Choke free output (STV-640.02 only)
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 160mA
95.93€
STV-0320.xx (046.002)
STV Bus power supply
Description: The MDT KNX/EIB Power Supply with integrated choke produces the stabilized KNX system voltage (30VDC) to supply the connected KNX/EIB components. The operating status is indicated via 3 LED.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • Temperature control with shutdown at over temperature
 • LED indicator for bus reset, normal operation and bus overload
 • Choke free output (STV-640.02 only)
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 320mA
123.49€
STV-0640.xx (046.003)
STV Bus power supply
Description: The MDT KNX/EIB Power Supply with integrated choke produces the stabilized KNX system voltage (30VDC) to supply the connected KNX/EIB components. The operating status is indicated via 3 LED.

Για περισσότερες πληροφορίες στα υλικά MDT www.mdt-knx.gr

 • Production in Germany, certified according to ISO 9001
 • KNX power supply with integrated choke
 • Mains voltage 230VAC
 • Short-circuit-proof
 • Overload safe
 • Temperature control with shutdown at over temperature
 • LED indicator for bus reset, normal operation and bus overload
 • Choke free output (STV-640.02 only)
 • Modular installation device for DIN 35mm rails
 • Integrated bus coupling unit
Bus Power Supply, 4SU MDRC, 640mA
166.95€
Τροφοδοτικό P.S. 0,7A/24VDC (036.008)
Τροφοδοτικό DC24V
With Operation LEDs

Input Voltage = 85 .. 264 VAC
Output Voltage = 24VDC  700mA
Protection Class = IP20
Mounting = DIN RAIL, 1-Modules
Τροφοδοτικό 24V/DC, 700mA, DIN Rail, Class 2
55.80€
Τροφοδοτικό P.S. 1,3A/24VDC (036.009)
Τροφοδοτικό DC24V
With Operation LEDs

Input Voltage = 85 .. 264 VAC
Output Voltage = 24VDC  1,30A
Protection Class = IP20
Mounting = DIN RAIL, Approx 3-Modules
Τροφοδοτικό 24V/DC, 1.30A, DIN Rail, Class 2
77.40€
Τροφοδοτικό P.S. 2,50A/24VDC (036.010)
Τροφοδοτικό DC24V

Input Voltage = 85 .. 264 VAC
Output Voltage = 24VDC  2,50A
Protection Class = IP20
Mounting = DIN RAIL, Approx 4-Modules
Τροφοδοτικό 24V/DC, 2.50A, DIN Rail, Class 2
102.60€
Τροφοδοτικό P.S. 4,0A/24VDC (036.011)
Τροφοδοτικό DC24V

Input Voltage = 85 .. 264 VAC
Output Voltage = 24VDC  4,00A
Protection Class = IP20
Mounting = DIN RAIL, Approx 6-Modules
Τροφοδοτικό 24V/DC, 4.0A, DIN Rail, Class 2
142.20€
Per Page      1 - 12 of 12
 • 1